A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальний заклад "Публічна бібліотека Кам'янка-Бузької міської ради"
м. Кам'янка-Бузька

Правила

Правила

Комунального закладу

"Публічна бібліотека Кам’янка-Бузької міської ради"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

1.1. Правила користування Публічною бібліотекою Кам’янка-Бузької міської ради (в подальшому ПБ) розроблено відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закону України "Про захист персональних даних", наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 р. за № 665/1/17-11 "Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних", "Статуту Бібліотеки та на підставі" Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.1999р. за №275 і поширюються на публічні бібліотеки.
 

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: 
юридичні й фізичні особи України. Кожний громадянин незалежно від національного походження й майнового стану, расової приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.
2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: 
абонемент, читальний зал, а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, тощо).
2.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію:
про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації,
одержувати в тимчасове користування книги , документи (далі- документи) з бібліотечного фонду, браги участь в читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад.
2.4.      Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою, може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються.
2.5.      Користувачі мають право виносити документи за межі бібілотеки, якщо вони записані в формуляр або в інший обліковий документ. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6.      Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки у читальній залі.
2.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.
2.8. Користувачі мають право отримувати інформацію, передбачену Законом України "Про захист персональних даних".
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни представляють паспорт, або документ, що його заміняє. Ознайомлюється з Правилами користування ПБ, особисто підписує зобов'язання їх виконувати. Ознайомлюється з повідомленням про мсту збору та обробку його персональних даних, своїми правами, визначеними законодавством у сфері захисту персональних даних та підтверджує факт ознайомлення з ним власноручним підписом. Надає відомості (персональні дані) для заповнення реєстраційної картки та занесення до бази персональних даних "Користувачі". Персональні дані, надані користувачем для заповнення реєстраційної картки, є конфіденційними. Використання персональних
даних здійснюється лише:
• працівниками бібліотеки відповідно до їхніх посадових обов’язків;
• для статистичного обліку у знеособленому вигляді;
• з науковою метою у знеособленому вигляді.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи, або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них. При одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.3.3 Кожен документ одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4-х класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом визнаним бібліотекою
рівноцінним або відшкодувати ринкову вартість документа.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.
 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Отримувати персональні дані користувачів під час запису до бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в підборі потрібних документів:
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
- задовільняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких обєднань. клубів за інтересами;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
- створювати читацькі ради; звітувати перед користувачами
 

 

При використанні сайту бібліотеки

для ведення коментарів і дискусій слід дотримуватись правил, поданих нижче

 

1. Загальні положення:

1.1. Адміністрація сайту визначає правила поведінки на ньому і залишає за собою право вимагати їх виконання від відвідувачів.
1.2. Розміщення будь-якого повідомлення на сайті автоматично означає Вашу згоду з правилами сайту, а також з необхідністю їх дотримання.
1.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів та інформаційних статей, коментарів  користувачів, які розміщені на сторінках сайту, а також за наслідки їхньої публікації і використання. Думка авторів статей, коментарів,  розміщених на нашому ресурсі, може не збігатися з думками і позицією редакції.
1.4. Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або невикористання його інформації.

 

2. Користування ресурсом:

2.1. Читачем сайту може стати кожен, хто зайде за адресою http://kambuzcrbiblio.blogspot.com
2.2. Використовувати інтерактивні ресурси сайту може кожен.
2.3. Читачі сайту мають можливість залишати коментарі до новин і статей.

 

3. На kambuzcrbiblio.blogspot.com заборонено:

3.1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту.
3.2. Прямі та непрямі образи будь-кого, зокрема, політиків, чиновників, журналістів, користувачів ресурсу; дискримінація за національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю, а також шовіністичні висловлювання.
3.3. Нецензурні висловлювання.
3.4. Будь-яка образлива поведінка щодо авторів статей і всіх учасників ресурсу.
3.5. Реклама (не узгоджена з Адміністрацією Сайту), комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу.
3.6. Будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України.

 

4. Модерування:

4.1. У випадку, якщо на те чи інше повідомлення надійшли скарги від користувачів, модератор читає повідомлення після їх розміщення на ресурсі.
4.2. Якщо модератор, прочитавши повідомлення, вважає, що воно порушує правила ресурсу, він має право видалити його.
4.3. Кожен користувач так само може поскаржитися на коментар.
4.4. Якщо ви не згодні з рішенням модератора, ви можете написати у службу технічної підтримки, зазначеної в контактах сайту.

 

5. Підсумкові положення:

5.1. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в ці правила. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції правил на Сайті.
5.2. Адміністрація сайту може позбавити права користування сайтом учасника, який систематично порушує ці правила.
5.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за висловлювання користувачів сайту.
5.4. Адміністрація завжди готова взяти до відома побажання та пропозиції будь-якого учасника сайту щодо роботи ресурсу.
5.5. Відповідальність за повідомлення та інший контент на Сайті несе користувач, який їх розмістив.
5.6. З усіх питань, пов'язаних з роботою Сайту і розміщенням інформації на Сайті, контактуйте з редакцією.             
 

Правила

користування Інтернет-центром КЗ "Публічна бібліотека Кам’янка-Бузької міської ради"

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Інтернет-центр створено з метою надання кожному користувачу бібліотеки можливість вільного безкоштовного доступу до світових інформаційних ресурсів через комп’ютери Інтернет-центру бібліотеки.

1. Загальні положення:

1.1. Інтернет в бібліотеці розглядається як засіб одержання пізнавальної або наукової інформації, що доповнює бібліотечні фонди.
1.2. Доступ до ресурсів Інтернет надається відвідувачам за умови: їх особистої реєстрації як користувачів бібліотеки при наявності паспорта або документу що його замінює:
1.2.1. Ознайомлення з Правилами та отримання згоди користувачів на їх дотримання.
1.2.2. Володіння основними навичками роботи на персональному комп'ютері, включаючи правила роботи в середовищі Windows та самостійної роботи в мережі Інтернет.
1.3. Перед початком роботи на ПК Інтернет-центру користувач повинен зареєструвати свій візит в облікових формах, прийнятих у бібліотеці. впродовж одного дня користувач має право на 1 безоплатну сесію доступу до мережі Інтернет, тривалість якої становить 1 година.
1.4. Доступ до Інтернету і Інтернет-центрі бібліотеки є привілеєм користувача бібліотеки, а не його правом. Порушення Правил користування Інтернет-центром бібліотеки, зафіксоване персоналом, є достатньою підставою для позбавлення користувача даного привілею.
1.5. За одним ПК може знаходитись тільки один користувач.
1.6. Бібліотека не приймає жодних претензій щодо негативного впливу ПК та іншого комп'ютерного обладнання на стан здоров'я користувачів.

2. Права користувачів:

Користувач має право на:
2.1. Безоплатний доступ до мережі Інтернет протягом однієї години.
2.2. Вткористання для роботи в Інтернеті програмного забезпечення, інстальованого бібліотекою.
2.3. Використання власної електронної пошти та акаунтів для роботи в програмах, що встановлені бібліотекою.
2.4. Копіювання інформації на власні електронні носії (флеш-накопичувач або диск) за умови отримання дозволу бібліотекаря.
2.5. Користування WEB-ліографічними посібниками та іншими інформаційними матеріалами, підготовленими Інтернет-центром.
2.6. Користування мережею Пунктів Доступу Громадян (ПДГ) до інформації органів державної влади.
2.7. Надання Інтернет-центру бібліотеки благодійної допомоги.
2.8. Користування в Інтернет-центрі власними зошитами, книгами, електронними носіями інформації, ноут-буками.

3. Обов'язки користувачів:

3.1. Користувачі повинні ознайомитися з правилами та дотримуватися їх.
3.2. Здійснювати попередній запис на сесію роботи в Інтернет-центрі особисто або по телефону.
3.3. Перед початком роботи в Інтернет-центрі здавати в гардероб верхній одяг та речі- сумки, пакети.

3. 4. Користувачі зобов'язані.

3.4.1. Поважати право інших користувачів бібліотеки на обслуговування, дотримуватися етики та моральних норм поведінки.
3.4.2. Дбайливо ставитися до компютерного обладнання. Користувач, який завдав бібліотеці матеріальної шкоди, відшкодовує вартість зіпсованого майна у розмірі, необхідному для його відновлення або заміни.
3.4.3. Повідомляти бібліотекаря про будь-який збій у роботі комп'ютерної техніки та Інтернет-зв'язку.

3.5. Користувачам Інтернет-центру не дозволяється.

3.5.1. Включати звукові сигнали на власних еолектронних пристроях: ноутбуках, мобільних телефонах.
3.5.2. Розмовляти по мобільному телефону.
3.5.3. Використовувати комп'ютерне обладнання не за прямим призначенням.
3.5.4. Переміщувати системні блоки та монітори компютерів, перекручувати мережні шнури.
3.5.5. Вносити зміни у компютерне обладнання чи програмне забезпечення, самостійно вмикати, вимикати або перезавантажувати комп'ютер.
3.5.6. Підключати інше периферійне обладнання до компютерів та чинити дії, що можуть завдати шкоди бібліотечній техніці.
3.5.7. Використовувати компютерну техніку бібліотеки для здійснення комерційної діяльності, політичної та релігійної пропаганди, незаконної діяльності що заборонена чинним законодавством України.
3.5.8. Розповсюджувати комп'ютерні віруси.
3.5.9. Заходити в Інтернет-центр в нетверезому стані та неохайному вигляді.
3.5.10. Вживати в Інтернет-центрі їжу та напої, курити, заважати іншим користувачам бібліотеки.
3.5.11. Вести відео чи аудіо запис без дозволу адміністрації бібліотеки.
3.5.12. Копіюввати аудіо або відео файли без дозволу бібліотекаря.
3.5.13. Порушувати закони копірайту (копіювати та розповсюджувати інформацію, захищену законодавством України про авторське право і суміжні права, а також міжнародним законодавством про авторське право в Інтернеті), скачувати піратський контент (відео, аудіо, тексти, програми і інший контент без дозволу на то автора матеріалів або з неофіційних сайтів).
  
Увага! Відповідальність за порушення вимог чинного законодавства України про авторське право і суміжні права несе користувач.
 

4. Інтернет – центр не несе відповідальність за:

 

4.1. Зміст, новизну або точність інформації, розміщеної в мережі Інтернет.

4.2. Особисту переписку і незакриття власних сторінок користувачів у соціальних мережах (Facebook та ін.).

4.3. Несанкціонований доступ користувачів до платних ресурсів Інтернет.

4.4. Будь-які збої технічного характеру, що не залежать від працівників Інтернет – центру.

4.5. Звернення користувачів до ресурсів Інтернет з метою здійснення діяльності, забороненої чинним законодавством України.


 

Правила

користування бездротовою мережею Інтернету (Wi-Fi)

 

Користування бездротовою мережею Інтернету (Wi-Fi) є безоплатною послугою бібліотеки.

1. Отримання доступу до мережі

1.1. Доступ до бездротової мережі Wi-Fi надається зареєстрованим користувачам бібліотеки для роботи на їх власних переносних і кишенькових комп'ютерах (нетбуках, ноутбуках, планшетах) з підтримкою Wi-Fi, мобільних телефонах (смартфонах), інших гаджетах.
1.2. Доступ до мережі Інтернет здійснюється за кодом, що надається користувачу черговим бібліотекарем під час фіксації його відвідування в облікових формах, прийнятих бібліотекою.
1.3. Послуги з налаштування обладнання, принесеного користувачами у бібліотеку, не входить до обов’язків персоналу бібліотеки. За потреби  гаджета у зарядці, користувач може це зробити, скориставшись виділеним гніздом електромережі у приміщенні бібліотеки.
1.4. Бібліотека також не несе відповідальності за безпеку мережі.
 

2. Порядок користування мережею (Wi-Fi)

2.1. Користувачі особисто несуть відповідальність за захист свого обладнання від вірусів, шпигунських програм та інших загроз.
2.2. Користувачам забороняється розповсюджувати по безпроводовій мережі віруси, шпигунські програми, здійснювати дії, спрямовані на порушення роботи мережі, псування бібліотечного устаткування, обладнання інших користувачів і т.д. 
2.3. Забороняється використання Інтернету для перегляду та скачування порнографічних матеріалів, шкідливих програм, вчинення будь-яких дій, що суперечать законодавству України.
2.4. Забороняється використання мережі Wi-Fi для мережевих комп'ютерних ігор.
 

За порушення даних правил користувачі позбавляються права працювати у зоні Wi-Fi бібліотеки.

 

Правила подання статей та матеріалів до публікації у

КЗ "Публічна бібліотека Кам’янка-Бузької міської ради"

 

 

До розміщення публікацій приймаються неопубліковані раніше або доопрацьовані матеріали: друковані, фото, відео та інші.

Загальний обсяг: без обмежень

Оригінали мають бути подані українською мовою.

Відповідальність за авторські права, зміст, точність цитат, прізвищ, даних несе автор.

Матеріали у вигляди рукописних та друкованих паперових носіїв не приймаються.

Стаття може бути подана автором особисто (електронний варіант на флеш-накопичувачі) або надіслана електронною поштою окремими файлами  на адресу: kamianka-buzka-kzpbmr@ukr.net

 

Перелік необхідних елементів

1. Назва статті, основний текст і підказки до вставки відео, фото та інших матеріалів у формті документа Word

2. Відео та фото матеріали, зібрані у окрему папку.

3. Додаткові пояснення у форматі документу Word.

4. Інші матеріали у різних форматах при потребі.

5. Матеріали повинні бути оформлені у окрему папку з відповідною назвою.

Послідовність розміщення матеріалу на єлектронному носії, що подається до публікації

1. Назва рубрики, для якої призначено статтю (вона ж назва загальної папки на електронному носії)

2. Назва статті.

3. Текст статті, оформлений відповідно до правил української орфографії.

4. Фото, відео та інші матеріали у окремій папці.

5. Список використаної літератури, а також бібліографічні та інтернет посилання у тексті статті відповідно до авторських прав, використаних джерел інформації.

6. Вказати посаду і ПІБ автора (авторів) матеріалу

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування